Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Het Centrum voor Soma & Psyche van Amsterdam UMC locatie VUmc verzorgt diagnostiek en behandeling voor patiënten met complexe combinaties van lichamelijke en psychische klachten.  Bij een groot deel van de doelgroep gaat het om aanhoudende lichamelijke klachten, vaak somatisch onvoldoende verklaard (SOLK).

Het Centrum voor Soma & Psyche Amsterdam UMC participeert samen met 7 GGZ instellingen in een project, gefinancierd door het Zorginstituut, om het Samen Beslissen met behulp van ROM systematisch te implementeren en te evalueren. Eén van de doelstellingen van dit project is om het Samen Beslissen met ROM verder te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen, waaronder de doelgroep patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Het stimuleren van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making of “Samen Beslissen”) is een belangrijk thema binnen de GGZ en is opgenomen in de zorgstandaard SOLK. Het daadwerkelijk implementeren van Samen Beslissen blijkt echter niet zo eenvoudig. Samen Beslissen vraagt om een cultuuromslag. Het vraagt om een andere houding en specifieke vaardigheden van hulpverleners. Ook van de patiënt wordt iets gevraagd dat nieuw en onbekend is – o.a. wensen en doelen duidelijk inbrengen, vertrouwen hebben in het eigen kunnen en risico’s nemen. 

Het deelproject in Amsterdam UMC bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste is het gehele behandelteam getraind in ‘Samen Beslissen’.  De training wordt regelmatig herhaald zodat ook nieuwe medewerkers en medewerkers in opleiding deze kunnen volgen. Als follow-up worden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd. Ook tijdens het multidisciplinair overleg  wordt expliciet aandacht besteed aan het Samen Beslissen.  Daarnaast wordt het werken met het ROM geïntroduceerd en voor onze doelgroep zoveel mogelijk op maat aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de Intermed Self-Assessment (IMSA), een lijst waarmee biopsychosociale complexiteit in kaart wordt gebracht. Met behulp van de uitkomsten uit passende vragenlijsten kunnen patiënt en behandelaar samen beter doelen formuleren, beslissingen nemen en de behandeling evalueren.