Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
Energie in contact met client

Hoewel samen beslissen met ROM zowel door professionals als cliënten positief gewaardeerd wordt, gebeurt het in de praktijk nog te weinig. Om behandelaren, bestuurders en cliënten mee te nemen in het belang van samen beslissen met ROM deelt SynQuest een reeks van vijf interviews. Hierin komen ervaringen uit het programma Samen beslissen met ROM aan bod: Waarom vinden professionals het belangrijk om samen beslissen met ROM in te zetten? Welke meerwaarde zien cliënten en hoe kan een dashboard daarbij helpen?   

Het eerste interview uit de reeks met Inge Bramsen, GGZ Delfland en Frank Slagter, GGZ Noord Holland Noord gaat over regie door de professional: 

“Meer energie in het contact met de cliënt” - thema Regie door de professional

Het samenwerkingsverband SynQuest bestaande uit geïntegreerde ggz instellingen uit de Nederlandse ggz (o.a. Dimence Groep, GGZ NHN, GGZ Delfland, GGz Breburg, GGZ Rivierduinen, GGz InGeest, Emergis) onderzoekt het toepassen van de uitkomsten van ROM-metingen, zodat de cliënt en de behandelaar deze gebruiken bij het samen beslissen over de behandeling. De ggz instellingen betrokken bij SynQuest maken zich er samen sterk voor om hun zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Het project Samen beslissen met ROM, op maat en in de keten wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Zorginstituut Nederland in het kader van het programma Transparantie over de Kwaliteit van Zorg.