Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
Logo tijdschrift voor psychiatrie

Het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) in combinatie met samen beslissen is nog niet wijdverspreid in de ggz. Dit vraagt om blijvende stimulans en evaluatie van dit proces. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron. Naast de bespreking van de ROM-uitkomsten door behandelaar en cliënt, wordt het inzicht geven aan cliënten in hun eigen ROM-gegevens door de cliënten als waardevol beschouwd en kan bijdragen aan het bevorderen van samen beslissen.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek verder dat cliënten samen beslissen als een belangrijk aspect van hun behandeling beschouwen. Ook waarderen cliënten ROM als een waardevolle informatiebron bij het nemen van gezamenlijke beslissingen. Voor dit project werden interviews en focusgroepen gehouden met in totaal 101 cliënten die in behandeling waren bij verschillende ggz-organisaties verspreid over Nederland.

Het onderzoek is onderdeel van 'Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron'. Acht ggz-organisaties werkten de afgelopen vier jaar intensief aan het bevorderen hiervan. Het doel van het project was om inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van cliënten met betrekking tot samen beslissen en ROM en om te onderzoeken welke aanpak nodig is voor een succesvolle implementatie.

-> Lees het onderzoeksartikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.