Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

GGZ Delfland heeft zich aangesloten bij het project ‘samen beslissen met ROM’ met als doel om samen beslissen en ROM nog beter te implementeren in het behandeltraject. Het project is in oktober 2019 gestart bij Grip Naaldwijk (GBGGZ) en poli Naaldwijk (SGGZ)en zal lopen tot eind 2021.

Het doel van GGZ Delfland is om samen beslissen in het gehele behandeltraject toe te passen. De resultaten van de vragenlijsten worden op een zorgvuldige en begrijpelijke manier gedeeld en besproken met de cliënten. In deze gesprekken wordt samen beslissen adequaat toegepast. De uitslagen sluiten aan bij de informatie die de ketenpartner wenst te ontvangen en de patiënt wenst te delen voor het vervolgtraject.

Om bovenstaande doelen te bereiken is bij GGZ Delfland een interactieve training over samen beslissen gegeven. Een ervaringsdeskundige was hier bij betrokken om het perspectief van de cliënt te belichten. Hierdoor ontstond een groter begrip bij de behandelaren over de meerwaarde van het samen beslissen.

Daarnaast is er een training ontwikkeld over de klacht specifieke vragenlijsten. Bij Grip, generalistische basis GGZ, wordt voornamelijk gewerkt met de algemene klachtenlijst (de BSI). Het project samen beslissen met ROM zorgt ervoor dat er ook klacht specifieke lijsten na de intake ingezet kunnen worden, mits dit een toevoeging is voor behandelaar en cliënt.

Binnen het project besteedt GGZ Delfland ook aandacht aan het begrip ‘’decisional conflict’’. Als de informatievoorziening, ervaren steun en aandacht voor persoonlijke waarden achterblijft, kan de onzekerheid over een te nemen besluit toenemen. Niet alleen cliënten kunnen hier last van hebben, maar ook behandelaren. Binnen de deelnemende teams was het erg belangrijk hier ook bij stil te staan. Tijdens intervisies is hier vooral op ingezoomd door eventuele onzekerheid bespreekbaar te maken.

Een focusgroep met professionals uit beide teams is met elkaar in gesprek gegaan over de vier onderdelen die in het project aan bod zijn gekomen: samen beslissen, vragenlijsten inzetten, decisional conflict en evalueren/afsluiten (link met GGZ-keten). Hier kwamen positieve reacties uit voort en werd duidelijk dat samen beslissen steeds meer geïntegreerd wordt binnen de behandeling.