Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Het initiatief van GGz Breburg is gericht op samen beslissen over verwijzing naar en behandeling in de ggz met behulp van (eigen regie in) ROM en eHealth. In het kader van dit project is de I.ROC herstelschaal in de ROM breed ingevoerd in de behandeling. Op deze manier wordt via ROM zowel klacht- als krachtgericht gemeten. Cliënten en professionals geven positieve feedback op het gebruik van de I.ROC die op een positieve wijze het herstel op de verschillende levensgebieden meet. Om cliënten voor te bereiden op samen beslissen is er een filmpje en een flyer beschikbaar voor cliënten op een themapagina over samen beslissen

Om cliënten verder toe te rusten om samen met de behandelaar ROM te gebruiken bij samen beslissen in de behandeling en zich voor te bereiden op het gesprek met de behandelaar hierover, kunnen cliënten via het eHealth portaal Karify in QuestManager op een veilige manier hun eigen ROM-grafieken inzien met een laagdrempelige en begrijpelijke uitleg erbij. Ook kunnen cliënten hun ROM op dezelfde plek invullen als andere eHealth opdrachten.

Tijdens het samen beslissen is informatie over behandelinhoud, uitkomsten en inzet & tijd relevant. Om die reden zijn bovengenoemde informatiebronnen uitgebreid, en wordt ook de behandelmonitor ingezet. Deze monitor geeft inzicht in de afspraken die cliënt en behandelaar samen maken over het aantal contacten, de evaluatiedatum en de doorlooptijd van de behandeling. Met al deze informatiebronnen is het mogelijk om tijdens de behandeling samen de afspraken te monitoren en verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Tenslotte is het voornemen om informatie uit ROM beter te benutten als informatiebron in de keten, bijvoorbeeld bij verwijzing naar de ggz, overdracht vanuit de ggz en terugvalpreventie.

Meer weten? Neem contact op met: Margot Metz, projectleider via m.metz@ggzbreburg.nl