Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

De Dimence Groep heeft twee deelprojecten:

Deelproject 8A: Cliëntrapportages ontwikkelen en implementeren

Cliënten in zorg binnen de Dimence Groep vullen gedurende de behandeling ROM-vragenlijsten in, echter voor cliënten was het niet mogelijk om op eigen gelegenheid de uitkomsten van deze vragenlijsten in te zien. Binnen dit deelproject worden cliëntrapportages ontwikkeld waarin de ROM-uitkomsten in begrijpelijke taal worden toegelicht aan cliënten. De cliënt heeft meteen na het invullen van de ROM-vragenlijst inzage in zijn/haar uitkomsten in een overzichtelijk cliëntrapport. Deze rapportages worden opgesteld in de vragenlijstsoftware Questmanager, waarna deze beschikbaar zijn voor de cliënt in het cliëntportaal.

Deelproject 8B: Samen beslissen rondom screening van comorbiditeit bij de Verslavingspsychiatrie

De verslavingspsychiatrie binnen Dimence heeft cliënten in zorg met zowel verslavings- als comorbide psychiatrische problematiek. Binnen dit deelproject wordt een screeningsproces ontwikkeld voor het in kaart brengen van comorbiditeit, resulterend in een rapportage geschikt voor shared-decision making. Dit screeningsproces bestaat uit het invullen van een reeks vragenlijsten gericht op comorbideit door behandelaar of cliënt. Na het invullen van de vragenlijsten wordt automatisch de rapportage gegenereerd in het EPD.