Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Om de patiënt meer invloed te geven op zijn eigen behandeling, is er sinds begin juli het dashboard Samen beslissen. Behandelaren bij drie poli’s gaan er de komende twee jaar mee werken. “Het is belangrijk om in de keuze van behandeling zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat de patiënt wil”, stelt senior-onderzoeker Stasja Draisma. “Bij ‘Samen beslissen’ gaat het erom de patiënt zo goed mogelijk te informeren en elkaars expertise te gebruiken. Op basis van goede informatie kun je dan het best passende besluit nemen." Verpleegkundig specialist Charlotte Marchandisse: “Je doet het echt samen. De patiënt neemt actief deel aan zijn eigen behandeling.”

Subsidie

GGz inGeest heeft van Zorginstituut Nederland subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een speciaal dashboard Samen beslissen. Behandelaren bij twee poli’s voor depressie en één poli voor Bipolaire stoornissen gaan er mee werken. Charlotte: “Samen beslissen is gebaseerd op informatiebronnen. In het dashboard staan onder meer de uitkomsten van de vragenlijsten die de patiënt zelf heeft ingevuld. Het idee is dat de patiënt samen met de behandelaar in overleg en met behulp van de specifieke kennis besluiten neemt over de behandeling, Bij de behandelaar gaat het om professionele kennis, bij de patiënt om ervaringskennis. Ze verkennen in samenspraak de mogelijkheden voor behandelingen en passen de behandeling zo nodig tussentijds aan.” Stasja vindt dat de ggz vaak tekortschiet in het geven van goede informatie aan de patiënt voor het Samen beslissen. “Het dashboard dwingt behandelaar én patiënt continu om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op gedegen informatie. We hebben twee jaar de tijd om het dashboard te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Zo’n andere werkwijze is ook niet iets wat je binnen drie maanden kunt bereiken. We zijn ons er zeer van bewust dat we ook de patiënt goed moeten voorlichten om assertiever te worden en naar het dashboard te vragen.”

Rechtop zitten

Als verpleegkundig specialist probeert Charlotte patiënten al steeds meer te betrekken bij hun eigen behandeling. “Dat is heel leuk. Je begint het gesprek al anders door meteen te laten zien dat er iets te kiezen valt. De patiënt gaat dan vaak al meteen wat meer rechtop zitten. Je krijgt een ander gesprek, zeker als de patiënt heel duidelijk is in wat hij wel of niet wil. Dat dwingt mij als behandelaar om de keuze meer bij de patiënt te laten. Patiënten voelen zich serieuzer genomen. Niet iedereen hoeft overigens even veel regie te nemen. Soms zegt de patiënt: beslis jij maar. Ook dat past bij Samen beslissen.” Stasja is positief over het effect van Samen beslissen. “Uit onderzoek is al gebleken dat de patiënttevredenheid heel erg toeneemt als er meer keuzevrijheid is. Ook zijn ze positiever over de behandelrelatie. Ik ga ervan uit dat de manier van werken straks echt verandert. Dat behandelaar én patiënt het dashboard serieus nemen en de beschikbare informatie gebruiken om samen te beslissen.”