Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Voorbeelden van specifieke onderzoeksvragen die zijn onderzocht:

  • Voorspellers ontdekken. Wat zeggen de uitkomsten van vragenlijsten, of patiënt kenmerken over de kansen op verbetering of herstel voor de patiënt. Bijvoorbeeld: Zorgvraagzwaarte blijkt een significante voorspeller te zijn voor de behandeluitkomst. Hoe hoger de zorgvraagzwaarte, hoe slechter de behandeluitkomst.
  • Onderzoek naar de behandeluitkomsten bij ouderen leert: Oudere cliënten hebben baat bij gespecialiseerde GGZ-behandeling. Er zijn wel verschillen tussen diagnoses: cliënten met angst- of stemmingsstoornissen behalen met name op veel gebieden grote verbeteringen, bij cliënten met psychotische stoornissen, aan middelen gebonden stoornissen of persoonlijkheidsstoornissenzijn de verbeteringen kleiner. Er is vooruitgang te boeken op specifieke gebieden, m.n. in het psychisch functioneren en op díe items die voor de diagnose kenmerkend zijn voor de diagnose. Op het gebied van cognitieve en lichamelijke problemen, problemen met ADL en wonen treedt meestal nauwelijks verbetering op.
  • Wat heb je aan de HoNOS65+? Wat betreft de HoNOS 65+, het generieke meetinstrument, wordt geconcludeerd dat het zinvol is om naar de uitkomsten op de individuele vragen te kijken (en niet naar de totaalscore) en samen met de cliënt, mede op basis van de HoNOS 65+ items behandeldoelen te bepalen en te monitoren.
  • Onderzoek naar de toegevoegde waarde van een stoornisspecifieke vragenlijst bij depressie (Nugter et al., 2017):
  • Om een volledig beeld te hebben van uitkomsten van depressie-behandelingen op geaggregeerd niveau, is het gebruik van zowel generieke als een stoornisspecifiek vragenlijst aan te raden.
  • Wanneer een stoornisspecifieke vragenlijst en een generieke vragenlijst gebruikt worden in de behandeling van depressie, zijn de uitkomsten van de behandeling beter dan wanneer alleen generieke vragenlijsten worden gebruikt.
  • gevalideerde en licentievrije vragenlijst SQ48
  • syntax-toolkit voor onderzoek met ROM-data