Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer inzicht in de geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2008 werken GGZ-instellingen samen in SynQuest om de doorontwikkeling en implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de geestelijke gezondheidszorg te stimuleren en faciliteren. Er zijn tien instellingen aangesloten bij SynQuest. Samen maken wij ons er sterk voor om onze zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren.

Door het delen van ervaringen en het uitwisselen van ideeën, draagt SynQuest bij aan de implementatie en verdere ontwikkeling van ROM in de eigen organisaties en de GGZ-sector. Daarbij is ons speerpunt: betekenisvolle ROM uitkomsten voor cliënt en behandelaar, die bruikbaar zijn in hun proces van samen evalueren van en beslissen over de behandeling. Ook is het interessant om gezamenlijk de ROM-uitkomsten te analyseren en deze te relateren aan cliëntkenmerken en behandelgegevens; in SynQuest werken we aan manieren om dit leren door vergelijken vorm te geven en te verbeteren.  Naast ROM, vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats over aanverwante thema’s, zoals zorgstandaarden en e-health.

Onderzoek wijst uit dat, bij het benutten van ROM-feedback, de communicatie tussen patiënten en behandelaars verbetert. Bij patiënten bij wie de behandeling niet loopt zoals verwacht, heeft ROM zelfs een positieve invloed op behandeluitkomsten. Daarom maken we ons ook landelijk sterk om ROM als instrument in de behandeling ruim baan te geven. Niet de uitkomsten van ROM, maar hoe en dàt ROM wordt gebruikt in de behandeling tussen cliënt en behandelaar en voor leren door vergelijken tussen behandelaren, is waardevolle informatie over het kwaliteitsbeleid in de praktijk van ggz aanbieders.

Samenwerking tussen SynQuest en andere collega GGZ-instellingen is van belang om deskundigheid en ervaringen met ROM, Samen Beslissen, databewerking, onderzoek en software breder te bundelen. SynQuest stimuleert ROM- en aanverwante ontwikkelingen door regelmatig overleg tussen bestuurders, projectleiders en behandelaren. Dit gebeurt met bijeenkomsten centraal in Nederland of via telefonische vergaderingen.

SynQuest kent een hybride netwerkorganisatie. De gedeelde visie op kwaliteit en de waarde van uitkomstmeting in de klinische praktijk vormt de brede basis voor de samenwerking in SynQuest. Op die basis wordt op thema’s in verschillende coalities samengewerkt tussen de lidinstellingen.

SynQuest CV is een samenwerkingsverband van tien GGZ-instellingen: Dimence Groep, Emergis, GGz Breburg, GGZ Delfland, GGZ inGeest, GGZ Noord-Holland-Noord, Mondriaan, Reinier van Arkel Groep, Rivierduinen en Yulius.