Overslaan en naar de inhoud gaan
menu

Wat is Samen Beslissen met ROM?

Cliënt en professional maken gebruik van de gegevens uit de ROM-metingen en nemen op basis hiervan samen beslissingen over het behandeltraject.

In dit animatiefilmpje wordt kort uitgelegd wat Samen Beslissen met ROM is en wat de voordelen zijn voor de cliënt, naaste en de behandelaar.

Animatiefilm Samen Beslissen met ROM
Bekijk de animatiefilm Samen Beslissen met ROM

Wat betekent Samen Beslissen met ROM voor cliënten en behandelaren

Wat betekent Samen Beslissen voor cliënten? Je kunt Samen Beslissen met cliënten bij veel meer besluiten toepassen dan je denkt. Je mag als behandelaar ook aangeven dat je iets niet weet. Samen verkennen en onderzoeken is een belangrijke fase bij samen beslissen. Bekijk in de video wat de ervaringen vanuit GGz Breburg zijn:

Video Wat betekent Samen beslissen met ROM voor cliënten
Bekijk in de video wat de ervaringen vanuit GGz Breburg zijn. 

Deze video is een initiatief vanuit SynQuest en is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met GGz Breburg en Zorginstituut Nederland.

 

Inhoud project

Doel van het project is om samen beslissen met ROM binnen instellingen te bevorderen. 

Het project heeft vier speerpunten, namelijk:

 • De toepassing van samen beslissen en ROM voor specifieke patiëntgroepen.
 • Het verrijken van ROM-informatie met proces- en behandelinhoudelijke informatie.
 • Inzicht in ROM-gegevens voor patiënten en de inzet van de gegevens voor samen beslissen.
 • Gebruiken van ROM als informatiebron in de ggz-keten.

In acht deelprojecten werken behandelaars samen met patiënten en ketenpartners aan het realiseren van de speerpunten. SynQuest zorgt voor de overkoepelende leer- en verbetercyclus én de landelijke verspreiding van initiatieven en geleerde lessen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Zorginstituut Nederland in het kader van het programma Transparantie over Kwaliteit van Zorg. Duur: 1 oktober 2019 t/m 31 december 2021.

Deelprojecten

Wilt u weten wat de deelprojecten inhouden? Lees hieronder de projectomschrijvingen:

 1. Samen beslissen met ROM voor onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en somatische psychiatrische comorbiditeit, Amsterdam UMC, locatie VUMC-GGz inGeest
 2. Samen beslissen met ROM in behandeltraject voor patiëntgroep depressie en bipolaire stoornissen, GGz inGeest
 3. Toepassen Samen beslissen in het gehele behandeltraject, GGz Delfland
 4. Specificatie van de ROM-methode en inzet samen beslissen met patiëntgroepen stemming, angst en persoonlijkheids-stoornissen, Rivierduinen
 5. Samen beslissen met diagnose-specifieke (ROM) vragenlijsten, GGZ Noord-Holland-Noord
 6. Samen beslissen met ROM bij eetstoornissen: Emergis
 7. Samen Beslissen met behulp van (eigen regie in) ROM en eHealth, GGz Breburg
 8. Samen beslissen met ROM voor cliëntgroepen met depressie, angst, persoonlijkheids-stoornissen en verslaving, Dimence Groep

Overzicht deelprojecten:

In dit schema staan alle deelprojecten overzichtelijk op een rij. 

Aan de slag! 

Als u Samen Beslissen met ROM in de praktijk graag verder wilt brengen, maak dan gebruik van onze producten. Hier vindt u alle hulpmiddelen van Samen Beslissen met ROM, zoals filmpjes, folders, trainingen en instructies: www.synquest.nl/producten. De producten sluiten goed aan bij de behoeften van cliënten, naasten en professionals en zijn gratis beschikbaar voor iedereen die Samen Beslissen met ROM wil toepassen in de praktijk.     

Met het delen van de producten wil SynQuest bijdragen aan de duurzame implementatie van de resultaten van het programma Samen beslissen met ROM en de verspreiding ervan. Ook op de Samen Beslissen pagina van AKWA GGZ zijn hulpmiddelen te vinden voor Samen Beslissen.

Interviews 

Hoewel samen beslissen met ROM zowel door professionals als cliënten positief gewaardeerd wordt, gebeurt het in de praktijk nog te weinig. In vijf interviews wordt ingegaan op de meerwaarde van samen beslissen met ROM: waarom vinden professionals het belangrijk om samen beslissen met ROM in te zetten? Welke meerwaarde zien cliënten en hoe kan een dashboard daarbij helpen?   

1. “Meer energie in het contact met de cliënt” - thema Regie door de professional

Inge Bramsen, GZ-psycholoog en aandachtsfunctionaris ROM GGZ Delfland: ‘Ik wil bereiken dat vragenlijsten die worden afgenomen minder als een ‘moetje’ worden ervaren en meer als diagnostiek tijdens de behandeling. Daar werken we aan vanuit GRIP.’ Frank Slagter, klinisch psycholoog en lead expert van het expertnetwerk Angst en dwang bij GGZ Noord Holland Noord: ‘De vraag die voor mij en mijn collega’s centraal staat: vinden wij dat er op een goede manier behandeld wordt?'

Lees verder 

2. "Meer regie bij de cliënt, dat is een mooi doel."

‘Cliënten vinden samen beslissen en de inzet van de ROM daarbij erg belangrijk en willen hun behandeling en hun behandeldoelen evalueren, bleek uit de focusgroepen die ik hield met cliënten over samen beslissen met ROM.’, zegt Anouk Verhagen, beleidsmedewerker kwaliteit, veiligheid & innovatie en ervaringswerker eetstoornissen bij Emergis.

Lees verder

3. Samen beslissen met dashboards: "ideaal middel om het gewoon te doén"

‘Het beeld bestaat nog heel sterk dat je de ROM-vragenlijst moet invullen voor de zorgverzekeraar. Zij vroegen in het verleden immers om een effectmeting van de behandeling. Maar dit beeld moeten we echt bijstellen met elkaar: ROM-informatie inzichtelijk maken via een dashboard helpt de behandelaar en cliënt in het proces van samen beslissen.’, zegt Charlotte Marchandisse, verpleegkundig specialist en aandachtsfunctionaris Samen Beslissen Dashboard bij GGz inGeest.

Lees verder

4. "Bij samen beslissen kijk je: wat wil de patiënt zelf?"

Lisette van Vliet en Melissa Overbeek vertellen hoe Samen beslissen met ROM ondersteunend is aan de behandeling van specifieke groepen, zoals cliënten met autisme. Ook gaan zij in op het belang van maatwerk.

Lees verder

5. "Samen beslissen met ROM heeft betrekking op elke behandeling en elke doelgroep" - opbrengsten en lessons learned

Programmamanagers Monique van Bueren en Margot Metz blikken in het slotinterview terug op de opbrengsten en de lessons learned van Samen beslissen met ROM. 

Lees verder

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Samen beslissen met ROM op maat en in de keten contact op met Margot Metz via m.metz@ggzbreburg.nl.