Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
Logo tijdschrift voor psychiatrie

Het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) in combinatie met samen beslissen is nog niet wijdverspreid in de ggz. Dit vraagt om blijvende stimulans en evaluatie van dit proces. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron. Naast de bespreking van de ROM-uitkomsten door behandelaar en cliënt, wordt het inzicht geven aan cliënten in hun eigen ROM-gegevens door de cliënten als waardevol beschouwd en kan bijdragen aan het bevorderen van samen beslissen.

Voor iedereen die Samen Beslissen met ROM wil toepassen in de praktijk heeft SynQuest hulpmiddelen ontwikkeld die gratis tot je beschikking staan. Er zijn folders, filmpjes, trainingen, instructies en digitale tools, die goed aansluiten bij behoeften van cliënten, naasten en zorgprofessionals.

Illustratie Samen beslissen met ROM - wegwijzer

'Samen beslissen met ROM heeft betrekking op elke behandeling en elke doelgroep' is de titel van het laatste interview. Programmamanagers Monique van Bueren en Margot Metz blikken in het interview terug op de opbrengsten en de lessons learned van Samen beslissen met ROM. Aan het programma werkten acht ggz organisaties in SynQuest verband mee. Samen beslissen met ROM werd mogelijk gemaakt met subsidie vanuit Zorginstituut Nederland en liep vanaf oktober 2019 tot en met december 2021.

Lisette van Vliet en Melissa Overbeek vertellen hoe Samen beslissen met ROM ondersteunend is aan de behandeling van specifieke groepen, zoals cliënten met autisme. Ook gaan zij in op het belang van maatwerk. Lisette van Vliet is GZ-psycholoog en manager behandelzaken bij GGZ Rivierduinen. Specifiek behandelt ze cliënten met autisme. Melissa Overbeek is psychomotorisch therapeut bij de polikliniek voor Soma en Psyche van Amsterdam UMC.

Gesprek bij laptop over dashboard samen beslissen

‘Het beeld bestaat nog heel sterk dat je de ROM-vragenlijst moet invullen voor de zorgverzekeraar. Zij vroegen in het verleden immers om een effectmeting van de behandeling. Maar dit beeld moeten we echt bijstellen met elkaar: ROM-informatie inzichtelijk maken via een dashboard helpt de behandelaar en cliënt in het proces van samen beslissen.’, zegt Charlotte Marchandisse. Zij is verpleegkundig specialist bijGGz inGeest, en aandachtsfunctionaris Samen Beslissen Dashboard.

Vrouw met behandelaar

Hoewel samen beslissen met ROM zowel door professionals als cliënten positief gewaardeerd wordt, gebeurt het in de praktijk nog te weinig. In het tweede interview gaan Anouk Verhagen van Emergis en Marjolein Windrich en Cees van Gils van GGz Breburg in op het perspectief van de cliënt.

Energie in contact met client

Hoewel samen beslissen met ROM zowel door professionals als cliënten positief gewaardeerd wordt, gebeurt het in de praktijk nog te weinig. Om behandelaren, bestuurders en cliënten mee te nemen in het belang van samen beslissen met ROM deelt SynQuest een reeks van vijf interviews. Hierin komen ervaringen uit het programma Samen beslissen met ROM aan bod: Waarom vinden professionals het belangrijk om samen beslissen met ROM in te zetten? Welke meerwaarde zien cliënten en hoe kan een dashboard daarbij helpen?